АдукацыяГісторыя

Ордэн мечаносцаў (ордэн братоў меча): гісторыя

У 1198 годзе на тэрыторыі цяперашняй Латвіі адбыліся драматычныя падзеі. Мясцовыя плямёны ўзбунтаваліся супраць экспансіі іх зямель рымска-германскім імператарам Атонам IV. Калі паўстанне было задушана, для прадухілення ў будучыні падобных мецяжоў загадам германскага біскупа Альбрэхта быў створаны духоўна-рыцарскі Ордэн мечаносцаў.

Ордэн, пакарае язычнікаў

Адной з ахвяраў збунтаваных плямёнаў стаў мясцовы біскуп Бертольд. Прызначаны яго пераемнікам Альбрэхт фон Буксгеўдэн пачаў з таго, што заклікаў лівонскіх рыцараў да крыжовага паходу супраць непакорлівых язычнікаў. Сотні авантурыстаў, якія жадаюць атрымаць лёгкую ваенную здабычу, а заадно і адпушчэнне грахоў, высадзіліся ў 1200 годзе разам са сваім ваяўнічым пастырам ў вусці Заходняй Дзвіны, дзе неўзабаве заклалі крэпасць Рыгу.

Аднак праз некаторы час стала відавочным, што для кантролю над усёй тэрыторыяй адных крыжакоў недастаткова, і па ініцыятыве ўсё таго ж епіскапа Альбрэхта ў 1200 годзе быў заснаваны новы ваенна-рэлігійны ордэн, які атрымаў назву Мечаносцаў. Ордэн браў на сябе акрамя клопату пра зварот мясцовых язычнікаў ў праўдзівую веру, яшчэ і чыста ваенныя функцыі. Праз два гады яго стварэнне было ўзаконена асаблівай папскай булай, што надавала ордэну поўную легітымнасць і развязвала рукі ва ўсіх будучых прадпрыемствах.

Крыж і меч

Сваёй назве ён абавязаны чырвоным мячам, намаляваным разам з мальтыйская крыжамі на белых плашчах рыцараў. Першапачаткова пры яго стварэнні быў узяты за аснову багатая тады ордэн тампліераў. Спалучэнне хрысціянскай дагматыкі з ваеннай сілай у роўнай ступені было характэрна і для іх, і для Мечаносцаў. Ордэн, заснаваны біскупам Альбрэхтам, афіцыйна называўся «Браты рыцарства Хрыстовага ў Лівоніі», што таксама наводзіць на думку пра падабенства з братамі-тампліерамі. Аднак гэтым вонкавым падабенствам усё і абмежавалася.

адукацыя Лівоніі

Падстава Ордэна мечаносцаў стала найважнейшым крокам, якое вядзе да адукацыі ў Прыбалтыцы новай дзяржавы - Лівоніі. Яно з самага свайго нараджэння не з'яўлялася цэласным. У яго склад уваходзілі дзве самастойныя эканамічныя зоны - Рыжскае біскупства і новы, толькі што створаны, Ордэн. Тэрытарыяльныя адукацыі новай дзяржавы называліся Эстляндыі, Ліфляндыя і Курляндыя. Словы гэтыя з'яўляліся вытворнымі ад назваў пражывалі там мясцовых плямёнаў. Вярхоўная ўлада над усёй тэрыторыяй належала біскупу.

Заваёву новых земляў

З першых дзён свайго знаходжання ў Лівоніі рыцары Ордэна мечаносцаў здзяйснялі набегі на тэрыторыі, кантроль над якімі яшчэ знаходзіўся ў руках мясцовых плямёнаў. На адваяванай зямлі будаваліся крэпасці, рабіліся пасля апорнымі ваенна-адміністрацыйнымі пунктамі. Але не толькі з мясцовымі плямёнамі даводзілася весці барацьбу лівонскім захопнікам. Галоўным і самым грозным іх праціўнікам былі рускія князі, па праве лічылі Лівонскія зямлі сваімі удзельнымі валадарствамі.

На працягу многіх гадоў гэтая барацьба ішла з пераменным поспехам. У гістарычных дакументах, якія асвятляюць падзеі тых гадоў, досыць шмат сведчанняў як перамог рускіх дружын, так і паражэнняў. Часта чарговая ваенная аперацыя сканчалася гібеллю або паланеннем то адных, то іншых яе ўдзельнікаў. Акрамя таго, гісторыя Ордэна мечаносцаў поўная эпізодаў іх бесперапыннай барацьбы з эстамі - народам, з даўніх часоў засялялі гэтыя землі. Шмат у чым ўскладняў сітуацыю і які існаваў тут перш Лівонскі ордэн, таксама прад`яўляючы свой права на тэрыторыі.

Пошукі венного саюзніка

Становішча было складаным. Для таго каб весці гэтак маштабныя дзеянні, неабходныя былі значныя вайсковыя сілы, а іх відавочна не хапала ў мечаносцаў. Ордэн быў вымушаны шукаць у Еўропе магутнага саюзніка, аб'яднаўшыся з якім, змог бы працягнуць каланізацыю новых зямель. Але не толькі ваеннае перавага мог даць такі саюз. Справа ў тым, што рыцарскі Ордэн мечаносцаў вёў бясконцую палітычную барацьбу з біскупам Альбрэхтам - афіцыйным кіраўніком Лівоніі. Мэтай барацьбы быў выхад з-пад яго юрысдыкцыі.

Такім магутным саюзнікам мог быць Тэўтонскі ордэн. Заснаваны ў час трэцяга Крыжовага паходу і да апісванаму гістарычнаму перыяду які меў у сваім распараджэнні шматлікае войска, укамплектаванае выдатна ўзброенымі і навучанымі германскімі рыцарамі, ён мог стаць той сілай, якая б забяспечыла мечаносцаў вырашальны перавага ва ўсіх ваенных і палітычных спрэчках.

Перамовы аб аб'яднанні двух ордэнаў

Пасля таго як іх магістр Фольквин звярнуўся да тэўтонцаў з падобнай прапановай, то на працягу доўгага часу ён не меў ад іх ніякага адказу. Іх кіраўнік, гохмейстер Герман фон Зальца, славіўся чалавекам асцярожным і абачлівым, не ў яго правілах было прымаць паспешныя рашэнні. Калі ж, нарэшце, ён адправіў сваіх пасланнікаў да братоў-мечаносцаў для дэталёвага азнаямлення з усімі абставінамі іх жыцця і дзейнасці, то тыя апынуліся вельмі незадаволеныя ўбачаным.

У сваіх справаздачах яны паказвалі на недапушчальную вольнасць ўсяго жыццёвага ўкладу лівонскіх рыцараў і пагарду, з якім яны ставяцца да ўласнага статуту. Магчыма, што гэта і было праўдай, але, хутчэй за ўсё, галоўнай прычынай іх негатыўных водгукаў было адзначанае імі жаданне мечаносцаў пасля аб'яднання захаваць за сабой самастойнасць і не дапусціць іх поўнага паглынання тэўтонцамі.

Паражэнне мечаносцаў на рацэ Саўле

Невядома, як доўга працягваліся б перамовы, калі б не няшчасце, якое напаткала ордэн мечаносцаў ў адной з чарговых ваенных аперацый. Яны пацярпелі поўнае паражэнне ад літоўскіх язычнікаў ў бітве на рацэ Саўле. Паклаўшыся на падтрымку хрышчаных імі латгалаў і эстаў, яны былі адданыя імі і панеслі вялікія страты. На поле бою засталіся ляжаць пяцьдзесят высакародных лівонскіх рыцараў. Сілы Ордэна былі падарваныя і выратаваць яго магла толькі дапамогу тэўтонцаў.

Вырашальную ролю ў аб'яднанні двух ордэнаў сыграў Рымскі тата Рыгор IX. Ён разумеў, што пасля гэтак вялікага паражэння мечаносцаў Лівоніі пагражае зноў апынуцца ва ўладзе язычнікаў.

Будучы чалавекам рашучым, ён неадкладна падпісаў указ, у адпаведнасці з якім ў 1237 годзе адбылося аб'яднанне Тэўтонскага ордэна з Ордэнам мечаносцаў. З гэтага часу перш незалежныя заваёўнікі Лівоніі станавіліся толькі філіялам Тэўтонскага ордэна, але выбару ў іх не было.

Новыя гаспадары Лівоніі

Тэўтонскі ордэн адразу ж накіраваў у Лівонію цэлае войска, якое складалася з пяцідзесяці чатырох рыцараў, якія суправаджаюцца незлічоным колькасцю слуг, збраяносцаў і наймітаў. У кароткі тэрмін супраціў язычнікаў было задушана, і працэс хрысціянізацыі зямель прадоўжыўся без якіх-небудзь інцыдэнтаў. Аднак з тых часоў браты-мечаносцы страцілі ўсякую самастойнасць. Нават іх кіраўнік - ланмейстер, ня абіраўся, як раней, а быў прызначаем вярхоўным гохмейстером з Прусіі.

Далейшае гістарычнае развіццё тэрыторый, якія адносяцца да Лівоніі, характарызуецца крайняй палітычнай нестабільнасцю. У адрозненні ад мечаносцаў, якія падпарадкоўваліся мясцовым біскупу, іх новыя гаспадары знаходзіліся ў поўнай юрысдыкцыі ў Рымскага таты, і ў адпаведнасці з законам тых гадоў абавязаны былі перадаваць у яго валоданне траціну хрысьціянізаваных імі земляў. Гэта выклікала пратэст мясцовага епіскапату і прычынілася шматлікіх наступных канфліктаў.

Ордэн мечаносцаў, Лівонскі ордэн, Тэўтонскі ордэн і прэтэндавалі на гэтыя землі рускія князі пастаянна трымалі край у паўвайсковая стане. Доўгі супрацьстаянне епіскапату і ордэнскіх уладаў, якія прэтэндуюць на галоўную ролю ў вырашэнні як рэлігійных, так і палітычных пытанняў, вяло да пастаяннага зніжэння ўзроўню жыцця карэннага насельніцтва і перыядычна правакавалі сацыяльныя выбухі.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.delachieve.com. Theme powered by WordPress.