АдукацыяМовы

Правапіс прыслоўяў

Правапіс прыслоўяў ахоплівае некалькі момантаў: гэта і выбар літары ў канцы слова, і ўжыванне часціц і падвоенага -нн. Таксама гэта і выкарыстанне рысачкі ў словах.

Правапіс прыслоўяў праз злучок тлумачыцца ўсяго ў чатырох асноўных правілах. Такім чынам, з рысачкай пішуцца:

1. прыслоўях, якія маюць прыстаўку ва-, у- і ўтвораны ад парадкавых лічэбнікаў: па-трэцяе, па-першае і інш.

2. мову, у складзе якіх ёсць нявызначаная часціца: калі-небудзь, навошта-то, дзе-нідзе, як-небудзь.

3. прыслоўях, якія маюць прыстаўку па-, а заканчваюцца на -ьи, -ему, -ски, -ому, -цки: па-дзіцячаму, па-ранейшаму, па-пустому, па-дзіцячы, па-нямецку, па- Маладзецкая, відаць, па-сяброўску, па-свойму, па-мядзведжы, па-рознаму.

4. прыслоўях, якія складаюцца з двух аднолькавых слоў, якія паўтараюцца каранёў ці з сінонімаў: любо-дорага, даўным-даўно, вось-вось, па-добраму, хоць трохі.

Правапіс прыслоўяў з не- выклікае некалькі пытанняў. Па-першае, якую часціцу ўсё ж ўжываць, не- ці ні-? А па-другое, злучна або паасобна пісаць гэтую часціцу ў словах?

Адмоўныя прыслоўі з ні- пішуцца злучна: ніадкуль, ніколькі, хоць бы што, ані блізка.

Часціца не- пішацца разам са словам, калі яно без яе не ўжываецца. Напрыклад: нядбайна, неахвотна, здзіўлена.

Злучна пішацца прыслоўе з не- і ў тым выпадку, калі яно ўтварае з ёй новае слова, якое можна замяніць прыслоўе без не-. Напрыклад, нявесела (сумна), недаверліва (падазрона).

Паасобнае правапіс прыслоўяў з "ня" сустракаецца ў адным выпадку: калі гэтая часціца служыць для адмаўлення, гэта значыць у сказе ці маецца на ўвазе, ці маецца прамое проціпастаўленне, якое выказана саюзам "а". Напрыклад: ці не лёгка даецца яму вучоба, а з велізарнай працай.

Выбар ўжывання часціцы не- або ні- залежыць ад націску ў слове. Калі яно падае на часціцу, то пішацца «не», а без яго - "ні". Напрыклад, няма калі - ніколі.

Трэба адрозніваць адмоўныя прыслоўі, якія ў сказе звычайна выступаюць акалічнасцю (ніадкуль - акалічнасьць месца - не чакаю ліста), ад адмоўных займеннікаў. Яны звычайна гуляюць ролю дзейніка або дапаўнення: Ні ад каго (ад каго? - дадатак) няма яшчэ лісты.

Правапіс прыслоўяў на канцы залежыць ад націску, наяўнасці прыстаўкі. Некаторыя формы слоў склаліся гістарычна і не маюць сучаснага тлумачэння.

Так, пасля шыпячых ва ўсіх прыслоўях пішацца "ь". Напрыклад, насцеж, запар, наўскач, прэч, наводмаш. Выключэнне складаюць тры словы: карціць, замуж, уж.

Пад націскам на канцы прыслоўяў пішацца "о", а без яго - "е". Напрыклад, абурана, магутна, добра, з выклікам, горача.

Канчатак -а маюць прыслоўі з прыстаўкамі да-, з-, з-. Напрыклад, ўволю, здалёку, злёгку, здаўна, дабяла, злева.

Канчатак -о маюць прыслоўі з прыстаўкамі за-, на-, у-. Напрыклад, задоўга, направа, налева.

Правапіс прыслоўяў з адной ці дзвюма літарамі "н" залежыць ад таго, якая частка прамовы ляжыць у іх аснове.

Калі яны ўтвораны ад дзеепрыметнікаў або прыметнікаў з -нн-, то і самі таксама пішуцца з такім жа колькасцю н. Напрыклад, стрыманы - стрымана, штучны - штучна, сапраўдны - сапраўды.

Калі прыслоўі на "о" ці "е" ўтвораны ад такіх прыметнікаў, якія ў аснове маюць адно "н", то і яны пішуцца таксама з адным "н". Напрыклад, мірны - мірна, майстэрскі - па-майстэрску.

Прыслоўі варта адрозніваць ад залежнага кароткіх дзеепрыметнікаў, якія стаяць у форме прошлага часу. Яны, гэтак жа, як і кароткія прыметнікі, тлумачаць назоўнік. Напрыклад: Дзеці узбуджана казалі (як казалі?). Узбуджана - гэта прыслоўе, якое мае значэнне пры дзеясловаў спрачаліся абставіны, спосабу дзеяння. Ўтворана яно ад дзеепрыметнікі узбуджаны. А вось наступны паказальны прыклад: Цікаўнасць дзяцей (якое?) Распачата. Апошняе слова ў гэтым прыкладзе - выказнік, якое тлумачыць назоўнік цікаўнасць, выказана яно кароткім прычасцю.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.delachieve.com. Theme powered by WordPress.